Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας για το πρόγραμμα «Ενισχυτική Διδασκαλία» 2013-2014

Μετά τη λήξη της προθεμίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2013-21014», αναρτώνται οι πίνακες κατάταξης όσων που υπέβαλαν αίτηση στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας.

Πίνακες κατάταξης για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ06

Υπεύθυνη δήλωση και δήλωση προτίμησης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]