Κινητικότητα Εκπαιδευτικών – Πώς μοριοδοτούνται οι θέσεις ευθύνης των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2161/Δ2/9-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των αριθμ. 6/2013 (Β’ 3210) και 8/2013 (Β’ 3318) Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορούν στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) και όσον αφορά τον «χρόνο υπηρεσίας σε θέση ευθύνης» εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης – Στελεχών Εκπαίδευσης και σχετικά με τη μοριοδότησή τους, σας ενημερώνουμε ότι:

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]