Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

ΥΑ 185708/Α2/4-12-2013  και 185709/Α2/4-12-2013 που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1519/Γ/30-12-2013

Διαβάστε το ΦΕΚ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]