Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 15097/5-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ0Ζ9-ΒΗ7)

Αποσπούμε χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2013-2014 (έως 31-8-2014), ανά Περιφέρεια ως εξής:

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε