Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερησίων και Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014

Έγγραφο 185754/Γ2/4-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερησίων και της Δ’ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που εξετάζονται πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2013-2014, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.
Για τον λόγο αυτό, στο τέλος κάθε μήνα, οι Διευθυντές των Ημερησίων & Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης καθώς και τον Σχολικό Σύμβουλο της οικείας ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε