Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014

Απόφαση 186127/Δ2/4-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε