Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 15006/4-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ089-ΧΛΧ)

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε