Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

Έγγραφο 174911/Γ2/18-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συντονίζει το δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, το οποίο παρέχει πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο και προωθεί την αναδραστική επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT αναβαθμίζουν την επικοινωνιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Δημόσιων Χώρων, οι οποίοι λειτουργούν ως τόποι συνάντησης πολιτών μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων ευρωπαϊκού περιεχομένου.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε