Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014

Έγγραφο 175488/Γ7/19-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας (Ανακοινοποίση στο ορθό 20-11-2013)

Τα θεματικά δίκτυα είναι ένας χρήσιμος θεσμός, ο οποίος προωθεί τη συνεργασία μεταξύ σχολείων διαφόρων περιοχών  που υλοποιούν προγράμματα του ίδιου θεματικού περιεχομένου.

Η λειτουργία τους στοχεύει κυρίως:

 • στην οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε.
 • στη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών
 • στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων και όλων των μελών (Παιδαγωγικών και μαθητικών ομάδων των συμμετεχόντων σχολείων, συντονιστικών φορέων)
 • στην ανταλλαγή επισκέψεων
 • στην εξαγωγή συμπερασμάτων και
 • στη διατύπωση προτάσεων για δράσεις των μαθητών και για κινητοποίηση αρμόδιων δημόσιων φορέων.

Για το σχολικό έτος 2013-2014 τοΥΠΑΙΘ έχει εγκρίνει και λειτουργούν τα παρακάτω Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ……….

Διαβάστε το έγγραφο

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε