Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου”

Έγγραφο 152007/Γ7/17-10-2013 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας

Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε