Οδηγίες για τη διδασκαλία των υποστηρικτικών μαθημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ για το 2013-2014

Εγκύκλιος 152921/Γ2/18-10-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τα μαθήματα υποστήριξης των Μαθηματικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 35/2013), σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 76985/Γ2/6-7-2012 και 76980/Γ2/6-7-2012 εγκύκλιοι αντίστοιχα.
Όσον αφορά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων μαθημάτων ισχύουν οι παρ. 4 και 7 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (ΦΕΚ 145 Α΄).

Διαβάστε την 152921/Γ2/18-10-2013 εγκύκλιο

Διαβάστε την 76985/Γ2/6-7-2012 εγκύκλιο

Διαβάστε την 76980/Γ2/6-7-2012 εγκύκλιο

Διαβάστε το ΠΔ για την αξιολόγηση των μαθημάτων στο ΕΠΑΛ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε