Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Επαγγελματικών Σχολών για το σχ. έτος 2013-2014

Με το 145821/Γ2/9-10-2013 έγγραφο της η Διεύθυνση Σπουδών ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας καθορίζει την αντιστοιχία μεταξύ των μαθημάτων και διδακτικών βιβλίων που θα διανεμηθούν στους μαθητές των Επαγγελματικών Σχολών για το σχολικό έτος 2013-2013.

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε τον κατάλογο των βιβλίων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]