Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021 Η ίδια ύλη ισχύει για το σύνολο των υποψηφίων και για τους υποψήφιους από τα ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Απόφαση Φ6/124758/Δ4/21-9-2020 (ΦΕΚ 4094/Β/23-9-2020, ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Π4Σ46ΜΤΛΗ-5Ε2) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε την απόφαση με την οποία καθορίζεται ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ η οποία πρέπει να διδαχθεί κατά το 2020-2021 στην Γ’ Τάξη των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και επί της οποίας θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή είναι συνέχεια της απόφασης Φ.153/113019/Α5/01-09-2020 (ΦΕΚ 3821/Β/09-09-2020) με την οποία καθορίστηκαν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας επί των οποίων θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021.

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-9-2020

Σύμφωνα με το Φ6/127796/Δ4/24-9-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ :
«Διευκρινίζεται ότι η διδακτέα-εξεταστέα ύλη που καθορίζεται με την ανωτέρω υπ’ αριθ. Φ6/124758/Δ4/21-09-2020 (Β΄ 4094) Υπουργική Απόφαση ισχύει για το σύνολο των υποψηφίων, δηλαδή τόσο των μαθητών της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ όσο και των παλαιών αποφοίτων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) έτους 2021.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα αναφερόμενα στην ανωτέρα Υπουργική Απόφαση ισχύουν και για την Δ΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) σχολικού έτους 2020-2021.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]