ΥΠΑΙΘ – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2020 Έγγραφο ΥΠΑΙΘ και Αιτήσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2020 – Αρχείο pdf – 127 KB

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ ΕΠΑΛ-2020 – Αρχείο doc

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ ΔΕ-2020 – Αρχείο doc

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •