ΥΠΠΕΘ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωρινού Τακτικού Μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Για πληροφορίες, πατήστε εδώ 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •