Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ για το 2018-2019

Έγγραφο Φ3/149327/Δ4/11-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΠΕΘ αποστέλλει τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2018-2019.

{……}

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά στο σύνολό του το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/147788/Δ4/10-09-2018 όμοιό του.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •