Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας στο ΕΠΑΛ κατά το 2018-2019

Έγγραφο Φ3/147806/Δ4/10-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΠΕΘ αποστέλλει την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία:

  • του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και 3ετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ,
  • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ τάξης Ημερήσιου και (3ετούς) Εσπερινού ΕΠΑΛ, και
  • των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑΛ

για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •