Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς για το 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τις αποφάσεις με τις οποίες αποσπώνται σε φορείς, εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:

  1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2018-2019 (Απόφαση 94482/Ε2/8-6-2018)
  2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2018-2019 (Απόφαση 94461/Ε2/8-6-2018)
  3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για το σχολικό έτος 2018-2019 (Απόφαση 94487/Ε2/8-6-2018)
  4. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για το σχολικό έτος 2018-2019 (Απόφαση 94451/Ε2/8-6-2018)

Διαβάστε περισσότερα στο site του ΥΠΠΕΘ

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]