Αναλυτικοί πίνακες εισακτέων ανά Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατηγορία υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Απόφαση Φ.253.1/84528/Α5/23-5-2018 (Τεύχος 1976/Β/1-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθμ. Φ.253.1/50607/Α5/27-3-201Ε (ΦΕΚ 1123-Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018-2019», ως εξής:

{…}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Πηγή : COMPASS | Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Φλώρινας, Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης