Οδηγίες για τη διδασκαλία του Project στο Γενικό Λύκειο για το 2013-2014

Με την 120885/Γ2/3-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δίνονται οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (Project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό  έτος 2013-2014.

Οι οδηγίες αφορούν στα παρακάτω:

1. Συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και την καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών
2. Αρμοδιότητες Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης
3. Πρόταση και Έγκριση Ερευνητικών Θεμάτων
4. Ορισμός Συντονιστή των Ερευνητικών Εργασιών
5. Επιλογή Θέματος από τους Μαθητές
6. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
7. Δημόσια παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών και του Συνοδευτικού Τεχνήματος από Μαθητικές Ομάδες
8. Αξιολόγηση Ερευνητικών Εργασιών
9. Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε