Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό Από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 νότιου ημισφαιρίου

τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, Δεκέμβριος 11, 2017 στις 10:31 μμ

Εγκύκλιος 215419/Η2/7-12-207 (ΑΔΑ: ΩΖΔΙ4653ΠΣ-ΚΘΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.821/103904/Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) Πρόσκλησης, όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στις 22-6-2017, και προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων, έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-12-2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

Το Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού

κοινοποιήστε το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]