Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο 168776/Δ2/9-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 37/21-09-2017 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στην Α΄ και Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017-2018

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •