Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το διδακτικό έτος 2017-2018

Απόφαση 6564/12-10-2017 (ΑΔΑ: 6Ζ424653ΠΣ-3Γ8) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αίτηση προτίμησής τους, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •