Εγκρίσεις Υπερωριακής Απασχόλησης – Διαθέσεις αναπληρωτών

ΑΔΑ: 6ΘΔΑ4653ΠΣ-Ε9Ι – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: 7Ξ5Ρ4653ΠΣ-Ο50 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: 6ΒΞΩ4653ΠΣ-ΠΞ5 – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

ΑΔΑ: 6ΜΒ94653ΠΣ-ΙΟΒ – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης.

ΑΔΑ: 7ΝΠΛ4653ΠΣ-ΘΓΞ – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων, άνω των 11 ωρών, με δεύτερη ανάθεση.

ΑΔΑ: 7ΞΛΕ4653ΠΣ-Γ01 – Τροποποίηση της αριθμ.4333/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 για κάλυψη του υποχρεωτικού του ωραρίου.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •