Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΔΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του ΠΥΣΔΕ (18-09-2017)

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι οι εργασίες του ΠΥΣΔΕ για τις τοποθετήσεις τους, συνεχίζονται.

Στις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις, το ΠΥΣΔΕ προχώρησε στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων από ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ18.02, ΠΕ18.35, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16.01 και ΤΕ16. Επίσης ανακοινώνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων
ΠΕ18.12 & ΠΕ18.13 που δεν επηρεάζουν τις υπόλοιπες τοποθετήσεις και συμπληρώσεις ωραρίου.

Οι πίνακες τοποθετήσεων που έχουν συντελεσθεί μέχρι τώρα, δημοσιοποιούνται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν για τις σχολικές μονάδες όπου πρέπει να προσέρχονται.

Η διαδικασία των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ συνεχίζεται, κι εντός των προσεχών ημερών θα υπάρξουν κι άλλες ανακοινώσεις, ενώ θα ακολουθεί και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Όλες οι ενημερώσεις και οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στις σχολικές μονάδες.

Παρακαλούμε όλους για τη συνεχή ενημέρωσή σας μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς.

Πίνακας 1 – Τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ
Πίνακας 2 – Διαθέσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ
Πίνακας 3 – Τοποθετήσεις ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (τροποποιητικός)
Πίνακας 4 – Διαθέσεις ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Πίνακας 5 – Αποσπάσεις οργανικά υπεραρίθμων
Πίνακας 6 – Διαθέσεις οργανικά υπεραρίθμων
Πίνακας 7 – Διαθέσεις λειτουργικά υπεραρίθμων

Ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Συνημμένα ανάρτησης:

Ενημερωτικό σημείωμα και Πίνακες από 1 έως 7

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •