Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ3/152814/Δ4/14-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ και «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-2018:

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •