Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ.
Συγκεκριμένα: σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε Ιερές Μητροπόλεις, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, την Ιερά Σύνοδο και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στον ΔΟΑΤΑΠ, στο ΙΙΕ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στην Ακαδημία Αθηνών, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και στο ΙΕΠ

1.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης (ΥΑ 137999/Ε2/18-8-2017)

2. Μητροπόλεις, Αρχιεπισκοπές, Ιερά Σύνοδο και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΥΑ 137985/Ε2/18-8-2017)

3. Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΥΑ 137992/Ε2/18-8-2017)

4. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΥΑ 137995/Ε2/18-8-2017)

5. ΔΟΑΤΑΠ (ΥΑ 138003/Ε2/18-8-2017)

6. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΥΑ 137997/Ε2/18-8-2017)

7. Ακαδημία Αθηνών (ΥΑ 137996/Ε2/18-8-2017)

8. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΥΑ 137984/Ε2/18-8-2017)

9. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΥΑ 137990/Ε2/18-8-2017)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-8-2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 138100/Γ1/21-8-2017)

Ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 139287/Γ2/22-8-2017, ΑΔΑ: 7ΣΥΨ4653ΠΣ-ΟΓ7)

Απόσπαση Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 139288/Γ2/22-8-2017, ΑΔΑ: 7ΜΖΔ4653ΠΣ-92Δ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •