Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 135727/Γ1/10-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κατά αλφαβητική σειρά και
Β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση