Τι προβλέπεται σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας υποψηφίου την ώρα της εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του

Έγγραφο Φ251/90896/Α5/31-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του,

– η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά

– αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία Επιτροπή Εξετάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης (ΕΕΔΔΕ) και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία-διακοπή εξέτασης του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία (θα σας ενημερώσουμε τις προσεχείς ημέρες), οπότε το γραπτό του μένει μόνιμα στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο.

Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολογητικά κλπ.), το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο Βαθμολογικό Κέντρο για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]