Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Y.A. Φ.350/40/83818/E3/19-5-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΜΔ4653ΠΣ-ΩΝ2)

Συμπλήρωση των αποφάσεων συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) και ορισμός επιπλέον τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα εν λόγω Συμβούλια, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Για τη Δ.Δ.Ε. Φλώρινας η σχετική απόφαση 9191/29-12-2016 (ΑΔΑ: 67Γ44653ΠΣ-ΩΜΟ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται ως εξής:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]