Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: Ψ9ΗΥ4653ΠΣ-ΤΕ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αφορά στη εκπαιδευτικό Δράγου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ20 (σχετικό έγγραφο)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •