Τα Λύκεια πρέπει να αναμορφώσουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμά τους εφόσον υφίσταται ανάγκη κάλυψης της ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Έγγραφο 60914/Δ2/7-4-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Όσον αφορά στην πορεία διδασκαλίας της εξεταστέας-διδακτέας ύλης παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται και πανελλαδικά, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων να προβούν άμεσα σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα-διδακτέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •