Διεθνής διαγωνισμός γερμανικής γλώσσας για μαθητές 2017 Συμμετοχές το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017

| τελευταία ενημέρωση : Ιούνιος 24, 2017 ώρα 10:57 μμ |

Έγγραφο 38970/Η1/8-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Η Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για τη βράβευση μαθητών με εξαιρετικές επιδόσεις στο μάθημα των Γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1, αλλά και με πολύ καλές γενικές επιδόσεις.

Παρακαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, στα οποία διδάσκεται η γερμανική γλώσσα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά (σκαναρισμένες) τις αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:ku-100@athe.diplo.de.

Ανεξάρτητη επιτροπή θα επιλέξει τέσσερις (04) μαθητές ή μαθήτριες, μεταξύ εκείνων που πληρούν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις.

Οι επιλεχθέντες μαθητές θα βραβευθούν με παραμονή στη Γερμανία διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων (9-8-2017 έως 8-9-2017), κατά τη διάρκεια της οποίας θα γνωρίσουν τη σημερινή χώρα και τον πολιτισμό της, μαζί με άλλους 500 συνομηλίκους τους από 90 χώρες.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-6-2017

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (Έγγραφο 99334/Η1/14-6-2017 του ΥπΠΕΘ)

Pin It
[ + ]