Το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2017

Απόφαση Φ253.2/42486/Α5/13-3-2017 (ΑΔΑ:6ΟΗΨ4653ΠΣ-57Γ) του Υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο ανακοίνωσε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017, με τα:

  1. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων
  2. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας
  3. ειδικά μαθήματα των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα

καθώς και τον ορισμό προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Διαβάστε την απόφαση

Pin It
[ + ]