ΠΥΣΔΕ Φλώρινας: Προτεινόμενες κατατάξεις των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικής Παιδείας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότησης

Διαβίβαση αποσπάσματος Πράξης 4/10-02-2017 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σχετικά με την προτεινόμενη κατάταξη των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικής Παιδείας, σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότησης (Διαβιβαστικό και Απόσπασμα Πράξης)

Διαβίβαση αποσπάσματος Πράξης 4/10-02-2017 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σχετικά με την προτεινόμενη κατάταξη των σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότησης (Διαβιβαστικό και Απόσπασμα Πράξης)

Διαβίβαση αποσπάσματος Πράξης 4/10-02-2017 του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σχετικά με την προτεινόμενη κατάταξη των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότησης (Διαβιβαστικό και Απόσπασμα Πράξης)

 

Pin It
[ + ]