Απόλυση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού λόγω αναδρομικού διορισμού του ως μονίμου εκπαιδευτικού

ΑΔΑ: Ω6ΤΦ4653ΠΣ-ΖΝ1 – Απόλυση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού (αφορά στον εκπαιδευτικό Σταμόπουλο Ηλία) – σχετικό έγγραφο

Pin It
[ + ]