Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ3/17224/Δ4/2-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. Φ3/197453/Δ4/18-11-2016 εγκύκλιος, και τη σχετική συμπληρωματική εισήγηση Ι.Ε.Π., σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςΑσφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-17. Οι συμπληρωματικές οδηγίες αφορούν σε Ειδικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, οι οποίες εκ παραδρομής δεν συμπεριλαμβάνονταν στην προαναφερθείσα εγκύκλιο.

Αναλυτικότερα για τα Ειδικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]