Τροποποίηση Διάθεσης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου

| τελευταία ενημέρωση : Απρίλιος 14, 2018 ώρα 09:31 μμ |

ΑΔΑ: 7Θ2Κ4653ΠΣ-187 – Τροποποίηση Διάθεσης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Καραδαγλή Σουλτάνα, κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

Pin It
[ + ]