Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΖ3Ω4653ΠΣ-Η44 – Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου – (αφορά στην εκπαιδευτικό Κοντογιάννη Σπυριδούλα Δημήτριος ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

Pin It
[ + ]