Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΒΒ04653ΠΣ-Χ22 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου – (αφορά στον εκπαιδευτικό Γουλάπτση Αναστάσιο ΠΕ18.35) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]