Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου

| τελευταία ενημέρωση : Απρίλιος 14, 2018 ώρα 09:31 μμ |

ΑΔΑ: ΨΒΒ04653ΠΣ-Χ22 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου – (αφορά στον εκπαιδευτικό Γουλάπτση Αναστάσιο ΠΕ18.35) – σχετικό έγγραφο

Pin It
[ + ]