Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 8709/15-12-2016 (ΑΔΑ:7ΖΔ34653ΠΣ-Ι5Υ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Δυτικής Μακεδονίας, κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε ο καθένας ως εξής:

Β) Διορίζουμε από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2018 τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Γκατζάλας Δημήτριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
  2. Καπαρός-Τσαφός Ευάγγελος του Δημητρίου εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Μελισσίδου Ζαφειρειώ του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ10 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
  2. Σμιξιώτης Δημήτριος του Σωτηρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.03 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Διαβάστε την απόφαση

Pin It
[ + ]