Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Που προέκυψαν από τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Απόφαση 8762/15-12-2016 (ΑΔΑ:61Γ64653ΠΣ-Λ1Ι) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους, που έλαβε ο καθένας στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016, ως εξής:

Β) Διορίζουμε από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2018 τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Δαγκλής Αστέριος του Δημητρίου
  2. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Κουρεμπανάς Αλέξανδρος του Νικολάου
  2. Λαζαρίδου Ελένη του Ευαγγέλου

Διαβάστε την απόφαση

Pin It
[ + ]