Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΩΕΖ4653ΠΣ-ΣΘ0 – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου (αφορά στον εκπαιδευτικό Καλαμαρά Δημήτριο, κλ. ΠΕ06) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε