Τοποθετήσεις Αναπληρωτών – Διαθέσεις για τις ανάγκες της υπηρεσίας

ΑΔΑ: ΩΠΔΠ4653ΠΣ-ΒΤ7 – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου (αφορά στους εκπαιδευτικούς Ανδρόνογλου Ιωάννη, κλ. ΠΕ16.01 και Περτσιλή Ζαχαρένια, κλ. ΠΕ18.33) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 62824653ΠΣ-85Δ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μειωμένου Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Ρουμάνη Ελένη – Δήμητρα, κλ. ΠΕ08) – σχετικό έγγραφο

ΑΔΑ: 7ΝΨΧ4653ΠΣ-6ΜΟ – Διάθεση Εκπαιδευτικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας (αφορά στον εκπαιδευτικό Ελληνίδη Ιωάννη, κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε