Προπαρασκευαστικές ενέργειες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017

Εγκύκλιος 188992/Δ2/8-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (178041/Δ2/25-10-2016) και στο πλαίσιο προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρακαλούνται:

Α) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο αρ. πρωτ. 178041/Δ2/25-10-2016 έγγραφο μέχρι την Δευτέρα, 14-11-2016, ήτοι να αποστείλουν προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

α) την εισήγηση της Διεύθυνσης για την λειτουργία Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και τμημάτων ανά Κέντρο και
β) τις εισηγήσεις των Σ.Ο.Δ.Α.Ε. στην εξαιρετική περίπτωση που αυτές υπάρχουν.

Στην εισήγηση για λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε. οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να προτείνουν Υπεύθυνους Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 13 της 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3406) Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, οι Διευθυντές δύνανται να εισηγηθούν και για τον ενδεικτικό αριθμό διδασκόντων ανά κλάδο που θα απαιτηθεί για την λειτουργία των οικείων Σ.Κ.Α.Ε. και σύμφωνα με την κατανομή Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που σας έχει αποσταλεί με το αρ. πρωτ. 178041/Δ2/25-10-2016 έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

  • Όσα αναφέρονται στο παρόν αποτελούν προαπαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους διδάσκοντες.
  • Σύμφωνα με την 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3406) Υπουργική Απόφαση οι διδάσκοντες στα Σ.Κ.Α.Ε., θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε