Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Μειωμένου Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6558/07-11-2016 (ΑΔΑ: 6Κ8Ρ4653ΠΣ-ΙΓ7) – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Μειωμένου Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Πράπα Αγγελική, κλ., ΠΕ02.50) – σχετικό έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •