ΙΕ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 2016-2017 Αποστολή δοκιμίων μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2017

Έγγραφο Φ15/185110/Δ2/3-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον ΙΕ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: «Η Συνθήκη της Λωζάννης (1923)».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας, οι οποίοι καλούνται να αναφερθούν στη Συνθήκη της Λωζάννης και στο ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και σύναψή της. Επίσης ζητείται να αξιολογήσουν τη σημασία της συνθήκης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν αρχές Μαρτίου του 2017.

Τα βραβεία για τους νικητές θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα www.venizelos-foundation.gr.

Διαβάστε το έγγραφο

Ενδεικτική βιβλιογραφία

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε