Αλλαγή διδακτικού βιβλίου σε μάθημα ειδικότητας της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ Του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έγγραφο Φ1/169727/Δ4/12-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 29/21-07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και την υπ’ αριθμ. Φ1/163883/Δ4/04-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΓ594653ΠΣ-10Τ) Υπουργική Απόφαση ως βιβλίο μαθητή του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για τις ειδικότητες:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

χρησιμοποιείται το βιβλίο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» των ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ. (κωδικός 24-0534). Το βιβλίο αυτό αντικαθιστά το βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» των ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝ., ΚΟΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓ, ΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜ. (κωδικός 24-0323), το οποίο αναφερόταν στην αρχική με αριθμ. Φ1/87395/Δ4/30-05-2016 Υπουργική Απόφαση και στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/151824/Δ4/16-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων-μαθημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ».

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε