Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5812/12-10-2016 Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου – (αφορά στον εκπαιδευτικό Φωτιάδη Μιχαήλ, κλ. ΠΕ17.02) – σχετικό έγγραφο

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •