Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Μειωμένου Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5603/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ1Γ4653ΠΣ-ΛΦΝ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Μειωμένου Ωραρίου. (αφορά στον εκπαιδευτικό Μέτσιο Παύλο, κλ. ΠΕ16.01) – σχετικό έγγραφο 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε